Watch: Democratic National Convention: Day 2 | MSNBC

Coverage of the Democratic National Convention, including speeches from Rep. Alexandra Ocasio-Cortez, Former President Bill Clinton, Former Secretary of State John Kerry and Dr. Jill Biden.

» Subscribe to MSNBC:

MSNBC delivers breaking news and in-depth analysis of the headlines, as well as informed perspectives. Find video clips and segments from The Rachel Maddow Show, Morning Joe, All In, Last Word, 11th Hour, and more.

Connect with MSNBC Online
Visit msnbc.com:
Subscribe to MSNBC Newsletter: MSNBC.com/NewslettersYouTube
Find MSNBC on Facebook:
Follow MSNBC on Twitter:
Follow MSNBC on Instagram:

Live stream: Democratic National Convention: Day 2

51 comments

 1. The American people should get DeJoy evicted from his condo. Protest loud every day until he has to move. then track him down and start over.

 2. I love this Delegation Casting Roll Call! In a “normal” convention I often can’t understand what the delegates are saying under the applause. This way they can get their message across better and we get to see images of the local landscape.

  1. @William Esselman – you’re only talking about deaths. There’s also quality of care. I had my 1st son in the U.S., had the leave the hospital the next day. 2 sonograms the entire pregnancy. Sent home nervous and inexperienced, physically not healed.
   2nd son born in Europe. Monthly sonograms throughout pregnancy. Stayed in hospital 6 days until mother and baby checked out 100% well. Cost: 6€/day for mother’s meals.

   In the U.S. system, for-profit healthcare companies determine the amount of care patient receives. Here, the patient’s need and doctor’s orders determines the care.

  2. The top 10 percent of income earners pay about 70 percent of federal income taxes. How much more do they need to pay for it to be their fair share?

  1. @Mary Muncey Mary sorry he clearly said Joe.. Joe and Jill don’t sound anywhere near each other.. he’s messed up in the head.. if you don’t believe me look on all the other channels. Everyone’s talking about how he saiid “i’m Joe Bidens husband.. don’t live in denial.. Your candidate is showing clear signs of dementia. Oh and Trump 2020

  1. No, not a Russian, just a witness of unspeakable war crimes, that your so called government has committed over the last 250 years …

 3. “All u gon see from foot spurs, is a bad history”!!!He hasn’t don anything good for anybody without money 💰 attached too it.

  1. Robo if you’re not for an end to wars, school choice, protection of the unborn, improved care for our veterans, a right to a second chance for people incarcerated for non violent crimes, and keeping God in our pledge and country, then you’re right: orange man out

  2. @Barb Costello wwwwwwwwwwwwwwwwwwww2wwwwwwwwwwwww×wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww2wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww22www2ww×w×wwwwwwww2×wwww×ww×wwwwwwwwwwww×wwwwww××wwwwwwwww2wwwwwww××wwwwwwwwwwwwwwwwwww×wwwwww2ww2wwwwwwwwwwwwww×wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww×wwwwwwww2wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww2ww×wwww×w×wwwwwwwwww2www×wwwwwwwwwwwwww×wwwwwwww2wwwwwwwwwwww2w×wwwwwwwwwww×wwwww2wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww2wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww×wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww××wwwwwwwwwwwwww×wwwwwwwwwwwwwww×wwwwwwwwwww××wwwwww2wwwwwwwwww×w×wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww×wwwwwwwwwwwwwwwwwww2w2www×wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww×wwwwwwwwwwwwwwwwwwww×wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww×wwwwwwwwww2www2w×wwwwww2ww2wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww2www2w2wwwwwww×wwwwwwww2wwww2w22wwwww×wwwwwwwww2wwwwwww22×wwwwwwwwwwwwww2ww22wwwwwwwwwwww×wwwwwwwww22www2www2wwwwwww×wwwwwwwww2wwww2wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww×wwwwwwww2wwww2ww2wwwwwww2wwwwwwwwwwwwwwwwww×wwwwwwwwwwwww2wwwwwww×wwwwwwwww×wwwwwww×wwwwwwwwwwwwwwwwwww×ww×wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww×ww×wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww×w×wwwwwwwwwwww2××wwwwwwwwwww2wwww2w××wwwwww2wwww×wwwwww2wwwwwwww×wwwwwwwwwww×××www2ww2wwww2www×wwwwwwwwwwww2wwwwwwwwwwwwwwwwww2wwww2wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww×wwwwww2wwwwwwwwww×wwwwwwwwwwwwwww2ww2wwwwwwww2wwwww2ww×wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww×wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww×wwww22wwwwwwwww2wwwwwwww we 2w×wwww22www2ww2ww2wwww××www2wwwww we ww2wwwwwwwwwwwwwwww2wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww2wwwww×w×wwwwwww2wwwwwwwwwwww××wwwwwwwwwwwwwww×wwwwwwwwwwwwwwwwwwww×www we××we××we××w××××××w we w eww we××w×w×w×××w×ww×××××××××××ww×××we ww×××××wwwwwwwwwwwwww²×eww××wwwwww×ww×and wzA-wzsz,szswasszszezs,zswzsez,waszz,szezszzesszzzzws,w,szssaaassswwsw,e,ss,zswezs,wz,wazswz,szzsss,ee,,,sswe,zs,ee,eeze,s,e,,zwswzesew,w,zeszwzezss,wzzz,zzw,,z,,wszwsz,zw,szzzzs,swzzszzz,wzs,ezwez,,e,,szs,,esswz,ss,z,sz,ez,wezsz,ezszezzesewzzes,,zs,ee,w,w,s,wsszz,,wewze,wz,zzewsz,z,ewzzzweez,wz,wzwsw,swzwzz,w,ez,,w,ezwwwws,zwzewszw,szwzs,we,s,zwszzzszzz,wswzwswee,zszwzswzzwwz,szzszwwzzs,zwzwezzswwzaswewsw,e,wsww,wwzwzszzwwz,w,s,ze,w,ezweessaaaswsswsazzsswaaaaezs,zs,za,aa,w,zz,w,eezz,waaaaszzwe,szz,wzz,seweewss,,,zewzes,zw,zwaaszwzzwezzwz,wezsee,w,ezweessaaaswsswsazzsswaaaaezs,zs,za,aa,w,zz,w,eezz,waaaaszzwe,szz,wzz,seweewss,,,zewzes,zw,zwaaszwzzwezzwz,wezsews,zszezswzzswzwwzeee,sesz,e,,szz,zwzzwsze,,wsze,we,,zszezeeewzwes,ss,wez,,swzzwszzzzw,wzzezsez,sezzzz,,s,swszw,,e,ezwssweszs,zweszszzzsz,z,,zesswe,zw@,@,,-×–,,-××-@,×,@,–×,@@×,×-×-×,×,@,–,–@-,×,,-#,-@,@@×–@×,-@×-×,××,@,@,-×@××-@-@-@@×-@,×-××-@-××,@@@–×,-,×××-×,×@,—,×–×,×@@,×,–×@#-@,×-,×,@–××-×@,–,-,@-×-××-×-×-,,-×××@,@,,–@×@×-@×@@×-×@@w,ewszw,zzw,zezz,w,,ze,-@-@wzewzws,esswe,zzz,z,szzszzsz,szszz,s,zsz,wezzz,zzzz,wezz,zzw,z,wzwe,,swwzwzzwsews,,aszzaeez,sszwsswsz,e,sz,swe,,wszzwsewzw,zezszzezsww@,×@×××,@××-×,–×-,×@,–@,,,#×-@@@,-@×-@,×-,,×–,×,-@,×××@@,@,,-×-×,×,–@×-,@,×@×@××,–,@××,,,-××,–@,@,×@,×-,@×-×@,×,×××-××,–×,–,×,×,-×#-,×@,@,×,@,-××,-×–@@×@,×××@-×,@,×,@,-,,,,@@,,@×,×@-@,@×@,×@-,-@-××–@××-×@,×,-×,,@,×××-,×-×@×@-,×,,×@,-,-×@,-×-×,@@×,@×—,–@,–@×-×—-,-×@@×,,-@×,×,@@,×,×,-,-@@,-#×,@-×,@,-@@×-×,,@-@ez,zwzzsezz,w,e,zsewszwzwzwwzwezz,w,e,wwzwzzzweezs-@×@×-×@@-,@,×@××–@,-@×,×@××-@—×@×,—-,×@@-@,@-×,wws,wezz,swew,szw,zzw,zezz,w,,szw,ze,-@-@wzewewwzw,sweszzewszswzwsszsszs,w,,,wzs,,zs,szwewze,,ezs,s,sszeze,ezzsz,zwz,we,ewzzw,,wezes,,wws,wezz,ewzezzez,wszew,zzwsszwe,weswwz,,,wzs,,zs,szwewze,,ezs,s,sszeze,,wsz,,ssz,w,wsz,ewzsesewwzswz,wzszzw,zseez,swzwsw,zzeswew,zezsezzwwzzw,wswz,zez,ewzezzwszew,,wezzsz,we,wzewsz,,wsz,ewzsesewwzswz,wzsewzsesewwzswz,wzszzw,zseez,swzwsw,zzeswew,zezsezzwwzzw,wswz,zez,ewzezzwszew,,wezzsz,we,wzeswezszzzwwzsesewwzswzzw,sesewwzswz,wzszzw,zseez,swzwsw,zzeswew,zezsezzwwzzw,wswz,zez,ewzezzwszew,,wezzsz,we,wzeswezszzzwwzsesewwzswzzw,,wzwws,wzswz,wzszzw,zseez,swzwsw,zzeswew,zezsezzwwzzw,wswz,zez,ewzezzwszew,,wezzsz,we,wzeswezszzzwwzsesewwzswzzw,,wzwws,zzzswzswssssswzs,ss,zszzswzewsa,wzze,wewwzss,w,wzezszzwwwwe,esww,s,,weweswzs,zees,es,zw,wes,w,s,w,wzzwszz,wss@@@-@-@-×,×,@@,××××-×,@,@×-,-××-@,×,@××,wszes,ewzwwszzez,z,w,ewzz,-×-×,-@-@×-,–@×,-×,,@××,×-×,-×,@×-××-,,z,aeswzwwswewswwzszzsszwzwe,z,wwz,-×@@,××@-××-,×,,×-,–@-×@-×–@-×,×-×@-×-××#×@-#×-,-×@@××,××-@××@,×,-@-@×-zswzwzwwwezszeezwswswszwss,,zswzwzwwwezsz,-@ewzz,wsesswz-szwzwzswzwzeszszww,wzz,sszw,w,szzww,wzsw,ew,z,zwzezw,ez,zswezws,z,sezz,wzzwzzeswzwzz,w,zzezw,wzwswsz,,sswwszwew,,wwzszewsszwsews,eza,w-@-@—,—@-@-@@,@,×@-×-,–@-,–,×–××@@,@,@@,@-#,,-@-@,,-#@@@@×—@–@-,-@-×-,–×,—@×××#×,×–×–,-,-,,-@,×–××@,,@,-@,@-@–×,–×@,××-@×@–×-@—#@-@@×-@,#×-,@-,-×@,–×-,–,@-,,-,@-@@—,×@,@×-,,@@,,×-,–#@@-,×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××,,@×-×@-#@@×@×,@-@,,@×@-@,@@@,,–@,@@,##,-@,×-@,–,–@@×–@-,-@–,-@,,×@,-×–@@-×-@@,-@–@–,,×,-,×@××,,—-×,-@-@–@–@@-@××,-@@,-,@,-×,@@-@,,@@,–,-,-@@@@@–×-××,#@@×-@,@@@@,@,-@@,×@-@×@@×@-,××@-@-@,,×,@×-,@,@@-@@@-@-@,@,-,×@,@×××-×-,-@-,@@@,,@×–,-@,×@@-,@-@@,@-@@×,-@@,×-@@@,-@,@@,—–,@×,#@-@×–@,,@,×-@,@-,-,×,@-,–@-@,-@@@@wswzsswzsz,wz,,wwzszewsszwsews,eza,w,wzz,wewe,z,@-×××-×,-@ewzz,wsesswzwzwzw,swwzszzsszwzwe,z,z,sw,zzez,@,-@wzewsa,wzze,

 4. WHEN PEOPLE WERE CLAPPING FOR JOE BIDEN AT THE END OF HIS CONVENTION IT WAS REAL THERE WAS A WARMING IN THEIR HEARTS !!!!!!!!!!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.